Kinh 194 Các vị Sapugiya | Tăng Chi bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

TangChi-Kinh194

Thiền Viện Vạn Hạnh, chiều thứ Bảy Thầy Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Chương 4 Pháp Đại Phẩm Kinh 194 Các vị Sapugiya .
Đây là bài kinh của Tôn giả A Nan nói lại lời của đức Phật cho dân làng Sapuga tu tập các pháp thanh tịnh để có thể chấm dứt khổ ưu, vượt qua sầu bi, đạt đến chánh lý và chứng ngộ Niết bàn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*