Ý nghĩa sự sống | TT. Thích Phước Đạt

T PhuocDat-Y nghia su song

TT. Thích Phước Đạt trong thời khóa Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh nói chuyện đề tại Ý nghĩa sự sống, đúc kết 3 giá trị chân thật của cuộc đời của một người sống theo Phật pháp : Sự sống, sống tỉnh thức và tâm thanh tịnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*