Nghiệp và Tái sinh trong Phật giáo| Thầy Nguyên Định | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

T-Nguyen-Dinh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh.
Nhân duyên sự thỉnh cầu của đại chúng hỏi không biết khi cuộc sống viên mãn sẽ đi về đâu, Thầy Thích Nguyên Định đã giảng về Nghiệp và sự tái sinh trong Phật giáo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*