Mục đích của Thiền định | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng dẫn Thiền

Loi-ich-thien-dinh

Trở về Hướng dẫn Thiền sau thời gian về Huế dạy học, TT. Thích Tâm Hạnh đã hướng dẫn tổng quát lại về mục đích của Thiền, lợi ích trên con đường tu tập trước khi bước vào thực tập …..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*