3 pháp tu tập giải thoát căn bản | HT. Thích Giác Giới | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Giac-Gioi-3-Phap-tu-tap

Đăng tải các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trong buổi Giảng Pháp cuối năm 2020, HT. Thích Giác Giới từ trú xứ Vĩnh Long đã quang lâm ban bố 1 một thời pháp về 3 pháp tu tập giải thoát căn bản nhất để hành trì trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay Các bài giảng Thiền Viện Vạn Hạnh trong năm được sắp xếp, lưu trữ theo thời gian và theo Giảng sư theo đề mục Hướng dẩn Thiền, Giảng Pháp, Giảng Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Trung Bộ…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*