Tăng Chi Bộ Kinh 206-210 | XXI. Phẩm Kimbila Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm XXI Kimbila
Kinh 206 Tâm triền phược
Kinh 207 Cháo
Kinh 208 Tăm xỉa răng
Kinh 209 Thuyết pháp với giọng ca
Kinh 210 Thất niệm

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*