Tổng quan về Thiền Tứ Niệm Xứ |TT. Thích Tâm Hạnh Hướng dẫn Thiền

HD-thien

Trong thời khóa Hướng Dẫn Thiền đầu năm 2021, TT. Thích Tâm Hạnh đã đề cập Tổng quan về Thiền Tứ Niệm Xứ trước khi bước vào từng phần trong 4 niệm xứ Thân Thọ Tâm Pháp…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*