Y Pháp không Y Nhân | TT. Thích Tâm Đức | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Y-phap-khong-y-nhan

Phật pháp thì không bao giờ sai nhưng con người phần đông thì không phải vậy!

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*