Tăng Chi Bộ Kinh 211-213 Chương 5 pháp Phẩm Mắng nhiếc | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 pháp Phẩm Mắng nhiếc
Kinh 211 Mắng nhiếc
Kinh 212 Đấu tranh
Kinh 213 Ác giới, phá giới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*