6 nội ngoại xứ trong Pháp Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẩn Thiền

nhung-chuong-ngai-tam

Trong thời khóa thiền mỗi sáng Chủ Nhật, tiếp theo các đề mục trước về Thân, Thọ Tâm của Từ Niệm Xứ, TT. Thích tâm hạnh khái quát về 6 nội ngoại xứ là cơ sở giao tiếp giữa con người với thế giới, là đối tượng của tâm bao gồm sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, sáu ngoại xứ là: hình thể, âm thanh, hương khí, mùi vị, sự tiếp xúc và các sự vật hiện tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), là cái nhìn phân tích giúp thấy rõ sự thật vô ngã của các pháp…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*