TT Thích Tâm Đức – Sống với thực tại

Thien Vien Van Hanh

Phật giáo rất thực tế, giúp chúng ta đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại vì chân hạnh phúc chỉ đến từ đời sống tinh thần nhất là khi trong thiền định, sống với thực tại thì sẽ giảm bớt vọng tưởng điên đảo thì sẽ không còn đau khổ và đạt được chân hạnh phúc ngay trong hiện tại…
Bài giảng còn lược qua lịch sử Phật giáo Đại thừa, kinh Pháp hoa và các vấn đề khác trong tu tập để đạt được hạnh phúc thực sự…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*