Thích Hạnh Bình-Tự mình là một Đại Y Vương

Tự mình là một Đại Y Vươn

Nương theo sự hướng dẫn của Pháp Phật, theo những điều đức Phật đã chỉ dạy về Duyên sinh, Vô thường, Vô ngã để có được trí tuệ và trưởng thành lớn lên tự mình là một Đại Y Vương để tự chữa những nổi đau, những tâm bệnh của mình và chúng sinh; chứ không phải lúc nào cũng như là một đứa trẻ lúc nào cũng van xin, cầu nguyện đức Phật phải luôn theo bên mình để nương nhờ, bảo hộ, bảo hiểm cho cuộc đời của mình. Đức Phật muốn chúng ta là một Đại Y Vương để tự giải thoát khổ đau của chúng ta.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*