T. Giác Giới | Thái độ ứng xử trong cuộc đời

Giảng sư T. Giác Giới

Thái độ ứng xử trong cuộc đời
Giảng Pháp sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm TP HCM , Giảng sư T. Giác Giới giảng đề tài Thái độ ứng xử trong cuộc đời
Để có được thái độ ứng xử đúng đắn là không làm khổ mình, không làm khổ người, nguyên nhân do 3 gốc phiền não là Tham, chỉ nghĩ lợi về mình, Sân, chỉ có thù hận ganh ghét, Si, không có trí tuệ.
Trong hội chúng để có một thái độ ứng xử đúng đắn cần phải loại bỏ sự thiên vị khi đối xử nhau vì thương, vì ghét, vì si mê, vì thù hận mà phải dùng tâm quảng đại, lời nói ôn hòa, vì lợi ích chúng sanh và thực hiện bình đẳng trong hành động…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*