T. Thích Tâm Đức |Phật giáo: Từ niềm tin đến thấy biết

Niem tin-den-thay-biet

Trong quá trình tu tập giải thoát của truyền thống Nguyên Thủy hoặc Đại thừa, đức Phật luôn đề cập đến sự tự lực với tinh thần Ngũ căn Ngũ Lực

Trong đó Ngũ căn là Năm Cơ sở đầu tiên: Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ để tạo nên sức mạnh cho sự tu tập giải thoát.

Phật giáo Đại Thừa cũng đi từ cầu nguyện, sau khi cầu nguyện rồi Phật tử cần thiết phải Thiền định để có Trí tuệ, thấy biết thế giới như thật.
Có vậy mới tu tập đúng lời Phật dạy và sớm Giải thoát mọi khổ đau ngay hiện tại.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*