Như Lý Tác Ý | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẩn Thiền sáng Chủ Nhật

Huong dan thien

Bài giảng Hướng dẫn thiền tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh kỳ này TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Như Lý Tác Ý trước khi bước vào hành Thiền nhằm hướng dẩn tác ý nhắc nhở, tập cho tâm quen thuộc, điều mình suy nghỉ, mong muốn đúng pháp …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*