Lý Nhân Quả trong kinh Pháp Cú | TT. Thích Phước Đạt |Giảng pháp sáng Chủ Nhật

TT. Thích Phước Đạt

Sáng Chủ Nhật hằng tuần, Thiền Viện Vạn Hạnh từ 7g Hướng dẩn Thiền, Tụng Kinh sau đó sau giảng đường là Giảng Pháp từ 8g30.
Tuần này, TT. Thích Phước Đạt thuyết giảng về Lý Nhân Quả trong kinh Pháp Cú, một bộ kinh cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy và được cố Hòa Thượng khai sáng Thiền Viện đã dịch ra tiếng Việt trước đây

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*