Các dòng Thiền Phật Giáo Việt Nam |Thầy Thích Pháp An | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Thích Pháp An

Sau thời khóa Hướng Dẫn Thiền, sau hội trường Thầy Thích Pháp An trong buổi Giảng pháp sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh đã giảng về Các dòng Thiền Phật Giáo Việt Nam

Chú ý, Cuối Video có điểm sai là Ngày Chủ Nhật sau ngưng giảng để đi cúng dường Trường Hạ là 23/7 . Xin cáo lỗi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*