Giải thoát trong đời này | TT. Thích Tâm Minh | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Giai-thoat-trong-doi-nay

Sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp cuối năm TT. Thích Tâm Minh đã giảng đề tài Giải thoát trong đời này theo lời Phật dạy

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*