Tăng Chi Bộ Kinh 111-114 |Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-111-114.

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII ANDHAKAVINDA
Kinh 111: Đi đến các gia đình:: Hướng dẫn các pháp ứng xử trí tuệ của người tu khi đến với gia đình để được ái mộ kính trọng và nương theo để tu tập
Kinh 112: Sa môn tuỳ tùng: Các pháp để chọn một Sa môn thị giả tuỳ tùng
Kinh 113: Thiền Định: Khi thiền định kham nhẫn với các trần cảnh do sắc, thanh, hương , vị ,xúc để được an trú chánh định
Kinh 114: Tại Andhakavinda: Đức Phật giảng cho Tôn giả Ananda về các pháp khích lệ đối với các tân Tỳ kheo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*