6 nội ngoại xứ (Tiếp theo) | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền |

HDthien

Trong loạt bài Hướng Dẫn về Thiền Tứ Niệm xứ, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng về 6 nội ngoại xứ của Pháp niệm xứ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*