Trí tuệ Bát nhã trong cuộc sống | TT. Thích Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật

Tri-tue-bat-nha

TT. Thích Tâm Hạnh trong buổi giảng Pháp sáng Chủ Nhật đã giải đáp một số vấn đề trong tu học được các người tham dự nêu lên
– Ý nghĩa của việc mặc áo cà sa
– Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết bàn
– Bản chất của đạo Phật
– Ý nghĩa chữ Vạn
– Ý nghĩa hình con nai với bánh xe pháp
– Phương pháp nào dể nhất để diệt Tham Sân Si
– Ý nghĩa và mục đích của kinh Bát nhã trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*