Tăng Chi Bộ Kinh 214-217 | Phẩm XXII Mắng Nhiếc Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-kinh-214

TT. Thích tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 5 Pháp Phẩm XXII Mắng Nhiếc
Kinh 214 Người nói nhiều: Năm mối nguy hại cho người nói nhiều và 5 lợi ích cho người nói vừa phải
Kinh 215 Không kham nhẫn (1): Năm nguy hại cho người không biết kham nhẫn và 5 lợi ích cho người biết kham nhẫn
Kinh 216 Không kham nhẫn (2):
Kinh 217 Không tịnh tín: 5 nguy hại cho người không có tịnh tín và 5 lợi ích cho người có tịnh tín

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*