Tăng Chi Bộ Kinh 219-224 |Chương 5 pháp | Phẩm XXIII Du hành dài | TT. Thích Tâm Hạnh

tangchi218

Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 pháp
Phẩm XXII Mắng nhiếc
Kinh 219 Lửa
Kinh 220 Tại Madhura
Phẩm XXIII Du hành dài
Kinh 221 Du hành dài (1)
Kinh 222 Du hành dài (2)
Kinh 223 Sống quá lâu (1)
Kinh 224 sống quá lâu(2)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*