10 kiết sử | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

10 kiet su huong dan-thien

Trong buổi Hướng dẫn Thiền TT. Thích Tâm Hạnh đã sơ lược về 10 kiết sử Kiết sử là một thuật ngữ trong giáo lý của đạo Phật, chỉ những phiền não phát sinh trong nội tâm của con người, sinh ra những chướng ngại, trói buộc chúng sinh khiến cho con người mãi trôi nổi trong vòng luân hồi,cần phải quán chiếu từ bỏ những kiết sử này trên hành trình thanh lọc tâm ý để có thể đắc Thiền và giải thoát …
10 kiết sử bao gồm 5 Hạ phần Kiết sử và 5 Thượng phần Kiết sử
– Năm Hạ phần kiết sử:Thân kiến, Nghi, Giới Cấm Thủ, Dục Tham, Sân.
– Năm Thượng phần kiết sử: Sắc ái, Vô Sắc Ái, Mạn, Trạo Cử, Vô Minh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*