Thấy Phật| Thầy Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thay-Phat

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Trong thời khóa giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thầy Nguyên Định đã giảng đề tài Thấy Phật và những cách tu tập để thấy được Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*