Tăng Chi Bộ Kinh 225-230 | Phẩm XXIII Du Hành Dài- Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XXIII Du Hành Dài- Chương 5 Pháp
Kinh 226 Viếng thăm gia đình
Kinh 227 Tài sản
Kinh 228 Bữa ăn
Kinh 229 Rắn đen (1)
Kinh 230 Rắn đen (2)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*