Tăng Chi Bộ Kinh 195-197 | Phẩm XX Bà La Môn |Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-195

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh Chương 5 Pháp – Phẩm XX Bà La Môn
Kinh 195: Bà La Môn Pingiyani: Nói về 5 loại châu báu khó tìm được trong đời
Kinh 196: Mộng: 5 Giấc mộng lớn của Bồ Tát trước khi giác ngộ
Kinh 197: Mưa: 5 sự chướng ngại của mưa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*