Tăng Chi Bộ Kinh 193 -194 | Phẩm XX Bà La Môn Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

angChi-bo-kinh-193-194

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Phẩm XX Bà La Môn Chương 5 Pháp
Kinh 193 – Bà La Môn Dona: Đức Phật trả lời những thắc mắc về trí tuệ, cách nhớ lâu …
Kinh 194 – Bà La Môn Karanapali : Nói về những lợi ích khi thực hành lời dạy của đức Thế Tôn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*