Tăng Chi Bộ Kinh 198- 200 | Phẩm XX Bà La Môn Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-bo-kinh-200

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Phẩm XX Bà La Môn Chương 5 Pháp
Kinh 198 Lời nói: 5 yếu tố đưa đến lời nói là thiện thuyết: Nói đúng thời, đúng sự thật, lời nhu hòa, có lợi ích, có từ tâm
Kinh 199 Gia đình: Khi người xuất gia đến với gia đình
Kinh 200 Xuất ly: 5 giới đưa đến xuất ly, đoạn tận khổ đau

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*