Lễ Tưởng Niệm 10 năm Trưởng lão HT. Thích Minh Châu viên tịch và Bổ nhiệm Trụ trì TV Vạn Hạnh

Le-tuong-niem-10-nam

Ngày Chủ Nhật 14 tháng 8 2022 (17 tháng bảy năm Nhâm Dần), lúc 9g30 Thiền Viện Vạn Hạnh cử hành Lễ Tưởng Niệm 10 năm Đức Đại Trưởng lão HT. Thích Minh Châu khai sáng Thiền Viện viên tịch và Bổ nhiệm Trụ trì TV Vạn Hạnh
Video thành thật cảm ơn các tư liệu , video, hình ảnh từ Giác Ngộ TV, Phật Sự online TV, Hương Tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*