Đạo Hành Gs. Thích Giác Giới

daohanh-tvvh

Thiền Viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận TP.HCM thời khoá  sáng Chủ nhật hằng tuần, TT Thích Giác Giới về giảng đề tài Đạo Hành nói về 4 con đường hành trì, tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát theo kinh tạng Nikaya

Xem Video và bấm nút Đăng ký để theo dõi Video giảng pháp Thiền Viện Vạn Hạnh vào mỗi buỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*