Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 153-157

Vui-thay-phap-duoc-giang

Chiều thứ Bảy Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 4 Pháp

Phẩm Các Căn từ Kinh 153-157

Kinh 153 Lực ( 2)

Kinh 154 Lực ( 3)

Kinh 155 Lực ( 4)

Kinh 156 Kiếp

Kinh 157 Bệnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*