T.Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh135-140

Giang kinh Tang Chi

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy Tân Niên Mùng 9 Tết Mậu Tuất 2018 . T. Tâm Hạnh giảng tiếp Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 pháp, Phẩm Loài Người: Nói về các hạng người theo sự phân chia theo các tiêu chí khác nhau.
Kinh 135 Có tội
Kinh 136 Có Giới -1
Kinh 137 Có Giới -2
Kinh 138 Viễn Ly
Kinh 139 Thuyết Pháp
140 Hạng Thuyết Trình

Kinh 135-136

Kinh 137-140

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

1 Comment

  1. Càng nghe càng buồn vì như nghe tả hoa trời rơi rụng mà có thấy bao giờ đâu. Cũng như nghe tả 4 thánh chúng rất là hay nhưng làm sao để bước vào được thì không nghe ai nói đến. Cụ thể là đi con đường nào để đến Hànoi chứ cứ tả Hanoi đẹp lắm , đến đó vui lắm thì …. càng nghe càng buồn cho mình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*