T. Tâm Minh | Nguồn Nước Công Đức

NguonNuocCongDuc

Thiền Viện Vạn Hạnh buổi giảng pháp đầu năm 2018 Sáng Chủ Nhật hằng tuần,  T. Tâm Mình đã giảng về 8 Nguồn nước công đức trong kinh Tăng Chi để người Phật tử chúng ta may mắn được thừa hưởng để làm hành trang trên con đường học đạo tu tập…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*