Lắng nghe cõi lòng để thấy sự yêu thương |TT. Thích Phước Đạt | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Lang-nghe T Phuoc dat

Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Lắng nghe cõi lòng thấy sự yêu thương trong mùa Covid có thể tái phát trên đất nước và tràn lan trên thế giới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*