ý nghĩa Khổ đế | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẩn Thiền sáng Chủ Nhật

y nghia kho de

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trong pháp thoại trước khi vào thực tập Thiền, TT. Thích Tâm Hạnh đã nhắc lại về Như Lý Tác Ý kỳ trước và giảng về ý nghĩa của Khổ, phần đầu tiên trong Tứ thánh đế…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*