005 Kinh không uế nhiễm | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu | Thiền Viện Vạn Hạnh

thien-vien van hanh

K inh không uế nhiễm | kinh 005 Trung Bộ Kinh , Cố HT. Thích Minh Châu đã thuyết giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Không uế nhiễm hay là không lỗi lầm , bài kinh do Tôn giả Xá Lợi Phất giảng về ý nghĩa của không cấu uế hay không lỗi lầm với 4 hạng người
– Có cấu uế mà không tự biết
– Có cấu uế và tự biết mình có cấu uế
– Không cấu uế nhưng không tự biết
– Không cầu uế và tự biết mình không cấu uế

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*