007 Kinh Ví Dụ Tấm Vải | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

Thien Vien Van Hanh

Kinh Ví Dụ Tấm Vải Kinh số 7 Trung Bộ Kinh do Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa, xin được giới thiệu lại nhằm kỹ niệm và tưởng nhớ .
Kinh do Đức Phật giảng, nêu ra một ví dụ về tấm vải để phân biệt sự khác nhau giữa tâm ô nhiễm và tâm thanh tịnh. Và cũng như nói lên không có dòng sông nào có thể rữa sạch ác nghiệp , tội lỗi. Tắm để rữa sạch tội lỗi là không đúng. Và đối với người sống thanh tịnh thì ngày nào cũng là ngày tốt lành, an vui

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*