TĂNG CHI BỘ KINH |30 31 Chương sáu pháp | Phẩm IV. Chư Thiên | TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi3031

?Lớp Tăng Chi Bộ Kinh gián đoạn một thời gian trong ba tháng An cư cũng như Thượng tọa giảng sư – Thầy Tâm Hạnh nhập thất tịnh tu trong ba tháng hạ, nay đã quay trở lại vào mỗi thứ chiều thứ bảy hàng tuần vào lúc 2 giờ chiều như thường lệ với hình thức online

?Video hôm nay của bài học về Chương sáu pháp –
Thầy tổng quát về 2 tạng kinh Nikaya và A Hàm , ôn lại bài kinh 30
Trên Tất Cả cuối của Phẩm 3 : Đức Thế Tôn nói về 6 pháp vô thượng trên tất cả và bài đầu tiên của Phẩm 4. Chư Thiên. Kinh 31 Hữu học: Đức Thế Tôn nói về 6 pháp đưa đến thối đọa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*