Tu tập Thất Giác Chi | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng dẩn Thiền sáng Chủ Nhật

that-giac-chi


Trong phần Hướng dẫn thiền, tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Tu tập Thất Giác Chi, là bảy chi phần giác ngộ giải thoát, là con đường bảy pháp thực hành dùng trí tuệ hiểu biết tu tập đưa đến đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ.đau.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*