Sanh tử Niết bàn Hữu lậu Vô lậu |TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

sanh-tu-niet ban

Trong buổi Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Hạnh đã giải đáp các câu hỏi liên quan về các ý nghĩa Sanh tử là Niết bàn,, Phiền não tức bồ đề , Vô lậu và hữu lậu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*