Tăng Chi Bộ Kinh 11-12 Cần phải nhớ | Phẩm 2 Chương 6 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

Tangchi-T Tam hanh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 6 Pháp Phẩm 2 Cần phải nhớ
Kinh 11: Cần phải nhớ (1)
Kinh 12: Cần phải nhớ (2)
Đây 6 pháp hòa kính trong cư xử cần phải ghi nhớ được gọi là lục hóa: Thân hòa đồng trú, Khẩu hòa vô tránh, Ý hòa đồng diệt, Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng giải, Lợi hòa đồng quân

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*