Tầm quan trọng của Chánh Kiến| TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật|

Thien Vien-Van-Hanh

Trong thời Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Minh giảng đề tài Tầm quan trọng của Chánh Kiến trong đời sống tu học của người Phật tử

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*