Trí tuệ Trạch pháp trong Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng dẫn Thiền

tri-tue-trach-phap

TT. Thích Tâm Hạnh trong giờ hướng dẫn Thiền đã nói về Niệm và Trạch Pháp, là sự tỉnh giác phân tích, biết phân biệt đúng sai, thiện ác. Đó là trí tuệ sau thởi gian chánh niệm tư duy quán sát…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*