Tăng Chi Bộ Kinh 8 -9-10 | Phẩm I Chương 6 Pháp| TT. Thích Tâm Hạnh

Tangchi-kinh-8

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Chương 6 Pháp | Phẩm I Đáng được cung kính
Kinh 8: Vô Thượng: Có 6 Vô thượng là Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm vô thượng
Kinh 9: Tùy Niệm Xứ: Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên
Kinh 10: Mahànàma: Thưa hỏi về việc liễu giải giáo pháp, đắc được thánh quả là như thế nào

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*