Tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ | TT. Thích Tâm Hạnh |Hướng dẫn Thiền

tu--tap-tu-niem-xu

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật, tại Thiền Viện Vạn Hạnh., từ 7g bắt đầu với các hướng dẫn ban đầu . Trong buổi hướng dẫn kỳ này TT. Thích Tâm Hạnh đã nói về sự khác nhau các trường phái Thiền và các bước tu tập Thiền Tứ niệm xứ …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*