Phiền não, Niết bàn, Niềm tin trong Phật pháp | TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Dam luan phat phap

Trong buổi giáng sáng Chủ Nhật kỳ này, TT. Thích Tâm Hạnh đã trả lời một số câu hỏi về Phiền não, Niết bàn, Niềm tin trong Phật pháp, đưa đến một sự hiểu biết chánh tín trên con đường tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*