Nhận biết về 6 nội ngoại xứ trong thiền| TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng dẫn Thiền

6 nội ngoại xứ

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trong thời khóa thiền TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng thêm về 6 nội ngoại xứ trong thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*