Tăng Chi Bộ Kinh 351 – 400 hết chương 5 pháp Phẩm XXVI Cụ Túc Giới | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-chi-kinh-360

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Chương 5 Pháp Phẩm XXVI Cụ Túc Giới Từ kinh 251: Năm Pháp đến chương cuối chương 5 Pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*