Tỉnh thức chuyển động | TT. Thích Tâm Đức

An trú không


Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Đức , sau thời khóa Hướng Dẫn Thiền, đã giảng đề tài Tỉnh thức chuyển động là lộ trình chuyển động tâm thức của đức Phật và người trí gồm có 8 chi phần của Bát Chánh Đạo, bắt đầu từ Chánh kiến thể hiện qua thân, khẩu, ý, việc làm với sự chánh niệm cho đến sự nhất tâm của Chánh định. Theo đó, 1 chi phần hoạt động cần sự hỗ trợ của 7 chi phần còn lại!

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*